Home / Organisatie / Verander - transitie management

Verander – transitie management

Change is het toverwoord van vandaag. Ontwikkelingen en veranderingen volgen elkaar in een enorm tempo op. De wereld van vandaag is morgen achterhaald. De cycli van veranderingen worden steeds korter. Verdienmodellen van organisaties staan voortdurend onder druk. Excelleren in je vakgebied verschaft uiteindelijk bestaansrecht en dus duurzaamheid in die weerbarstige markt.

Daarmee is niet alleen kennis noodzakelijk voor een organisatie. Ook wendbaarheid en het vermogen van continu verbeteren zijn voor organisaties van cruciaal belang. Ook hier gaat het dus wederom om de factor mens in die organisatie.

Wat is er nodig om noodzakelijke veranderingen in werkprocessen, organisatiestructuren en bedrijfsmodellen te verankeren?  Hoe maak ik mijn medewerkers wendbaar en hoe stel ik ze in staat continu veranderende omstandigheden als “business as usual te ervaren?

Wij zijn doorgaans de regisseur in deze transformatie processen. We kunnen daarin optreden als “kartrekker”, “aanjager” of “souffleur”. Maar altijd met oog voor het toevoegen van onze kennis en expertise op het het gebied van Change- en HR-vraagstukken en overbrengen op die organisatie.

HR moet in organisaties hierin de rol van business-partner vervullen. Regie voeren over manament-off-change in gezamenlijkheid met directie en management. Human Capital staat centraal en wij lijnen de organisatie op hierin meer en meer zelfstandig te kunnen handelen.