Home / Organisatie / Herstructurering

Herstructurering

Herstructurering is welhaast een “on going proces”.  

Wij brengen structuur en implementatiekracht wanneer u wilt reorganiseren. In de designfase, bij het bepalen van de spelregels, maar ook in de fase van implementatie: Wij helpen u bij de projectvoering en in de executie. Belangrijke stakeholders worden er continu in betrokken. We zorgen voor het programma- en projectmanagement.

Onze visie voorziet in een aanpak met oog voor zowel de vertrekkende als de blijvende medewerkers. Gescheiden projectteams faciliteren beide groepen medewerkers waardoor er wordt voorzien in optimale betrokkenheid, draagvlak en focus op een nieuwe toekomst.

Proactieve integrale communicatie moet voorzien in een passende maar wel cruciale informatievoorziening in deze bijzondere periode.

Herstructureren is inmiddels van alle dag: “Het onderscheid wordt gemaakt in de manier waarop je het doet”