Home / Organisatie

Organisatie

“Lijn-, staf-, hiërarchieke-, functionele- of matrix organisatie alle vormen een  doel om mensen in gezamenlijkheid mooie dingen te laten doen op de meest efficiënte en duurzame wijze, in een plezierige omgeving”

Overtuiging

“Mensen werken met en voor mensen. De omgeving moet die waarden bieden waar die mensen om vragen en waar de markt ruimte voor biedt, waardoor uitstekende prestaties kunnen worden geleverd`