Home / Individu / Management coaching

Management coaching

Leiding geven gaat over meer dan het aansturen van een groep mensen. Om mensen in beweging te krijgen is het belangrijk dat je ze inspireert, motiveert, faciliteert en activeert. Wij leren  de manager het potentieel van zijn of haar team optimaal te benutten waaroor organisatie en medewerkers naar een hoger plan worden getild.

Leiderschapsstijlen zijn divers en inwisselbaar. Oog hebben voor motieven van gedrag van anderen blijft onontbeerlijk.

Wij coachen managers werkgerelateerd. Resultaten en progressie in gedrag staan centraal. Het vergroten van de effectiviteit en het realiseren van de doelstellingen is de essentie.

Resultaten betekenen groei, bewustzijn, zelfreflectie en het realiseren van vooraf gestelde doelen, meetbaar in concrete resultaten.

Het programma wordt situationeel bepaald en in overleg samengesteld.Kennismaking en inventarisatie programma van wensen & eisen

  • 0-meting (testbatterij en/of 360⁰ beoordeling)
  • Startdocument met concrete (ontwikkel)doelstellingen
  • Coaching & intervisie traject
  • Omgevingsafstemming
  • Tussentijdse evaluatie en rapportage
  • Eindmeting (testbatterij en/of 360⁰ beoordeling)