Home / Individu / Loopbaan counseling

Loopbaan counseling

Organisaties moeten oog hebben voor talenten en ambities van haar medewerkers. Het potentieel dat “in huis” aanwezig is moet worden herkend door zowel werkgever als werknemer. Dat is het begin van een nieuwe periode die voor beide inspirerend en uitdagend zal zijn. Een must om ontwikkeling en daarmee verbonden groei te realiseren.

Aan de hand van de persoonlijkheidstests views en shapes wordt de medewerker middels reflectie in staat gesteld helderheid te krijgen in zijn zelfanalyse en omgevingscontext. Daarnaast wordt inzicht verkregen op drijfveren en ambities, waardoor persoonlijke overtuigingen kunnen worden vastgesteld.

De loopbaancoaching resulteert in een concrete functietypering met onderliggende competenties. Het onderzoek wordt (eventueel) afgesloten met een gerichte competentie- meting aan de hand van een samengestelde testbatterij.

Resultaat zal zijn een algemene opening tot het opstarten van een loopbaanwending passend bij de persoon en zijn omgeving.

Het programma wordt situationeel bepaald en in overleg samengesteld.

  • Intake, kennismaking en programma inhoud;
  • Persoonlijkheidstests views en shapes;
  • Duiden zelfanalyse en omgevingscontext;
  • Drijfveren en ambities;
  • Limiting en empowering beliefs;
  • Potentieelmeting
  • Omgevingsafstemming;
  • Evaluatie en afsluiten traject.