Home / Individu / Coaching on the job

Coaching on the job

De werkgever creëert een werkomgeving die medewerkers uitnodigt zich te ontwikkelen. Persoonlijke en professionele ontwikkeling zijn onontbeerlijk om als organisatie toonaangevend te blijven presteren in haar dynamisch marktsegment. Dit proces wordt ondersteund door onder andere opleiding & training. Daarnaast zijn intervisie en coaching methoden om gericht te werken aan de benodigde ontwikkelingscurve van medewerkers.

Intervisie staat synoniem voor professionele ondersteuning van medewerkers bij de dagelijkse uitoefening van de hen toebedeelde taken. Gerichte ondersteuning tijdens persoonlijke contactsessies vormen hierin de basis. Groei naar vakvolwassenheid (professionaliteit) staat hierin centraal.

Coaching van de medewerker waarbij de focus gericht is op het realiseren van een gewenste (competentie)ontwikkeling die uiteindelijk voorziet in persoonlijke en professionele groei. Tijdens persoonlijke contactsessies wordt er doelgericht gewerkt aan de te ontwikkelen competenties, die in gezamenlijkheid zijn bepaald.

Het programma wordt situationeel bepaald en in overleg samengesteld.

  • Kennismaking en inventarisatie programma van wensen & eisen
  • 0-meting (testbatterij en/of 360⁰ beoordeling)
  • Startdocument met doelstellingen
  • Coaching & intervisie traject
  • Tussentijdse evaluatie en rapportage
  • Eindmeting (testbatterij en/of 360⁰ beoordeling)