Home / Team / Team Performance

Team Performance

Wij geloven in de complementariteit van mensen in teams. Daarmee zetten wij in op het in kaart brengen van talenten en motivatoren van individuen. Talenten die worden herkend door de omgeving en worden geduid als motivator door het individu zelf,  dit zijnde  zogenaamde Motivalenten.

Team approach wordt onder de loupe genomen door een teamanalyse middels een omgevingsscan en team-feedback. Succes- of kernrollen worden in beeld gebracht. Het team wordt uitgedaagd de ontbrekende talenten en/of motivatoren te duiden. Het op te stellen actieplan moet voorzien in het opvullen van lacunes.

Met onze aanpak garanderen wij het effectiever kunnen benutten van aanwezig potentieel om zo te komen tot een structurele verbetering van performance en plezier!